Δίπλωμα Φορτηγού

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και είναι κάτοχος άδειας οδήγησης κατηγορίας Β' (αυτοκινήτου).

Υποχρεωτικά μαθήματα.

 

  • 15 διδακτικές ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης
  • 15 διδακτικές ώρες πρακτικής εκπαίδευσης