Δίπλωμα Αυτοκινήτου

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του.

Αν δεν έχεις δίπλωμα

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • 21 διδακτικές ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης
  • 25 διδακτικές ώρες πρακτικής εκπαίδευσης

Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
  2. Αίτηση εκτύπωσης
  3. Τέσσερις φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  4. Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή βεβαίωση εγγραφής ευρωπαίου πολίτη
  5. Δύο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο
  6. Παράβολο 60,00€ για τηv αρχική χορήγηση κατηγορίας
  7. Παράβολο 15,00€ για κάθε συμμετοχή του υποψηφίου σε θεωρητική και πρακτική εξέταση
  8. Παράβολο 18,00€ για την αρχική χορήγηση άδεια οδήγησης
  9. Παράβολο 30,00€ για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης

Αν έχεις δίπλωμα μηχανής

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • 18 διδακτικές ώρες πρακτικής εκπαίδευσης

Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
  2. Αίτηση εκτύπωσης
  3. Δύο φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  4. Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή βεβαίωση εγγραφής ευρωπαίου πολίτη
  5. Δίπλωμα
  6. Παράβολο 27,02€ για την επέκταση άδειας οδήγησης
  7. Παράβολο 15,00€ για κάθε συμμετοχή του υποψηφίου σε πρακτική εξέταση
  8. Παράβολο 30,00€ για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης

Αν θέλεις δίπλωμα αυτοκινήτου και μηχανής

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • 31 διδακτικές ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης
  • 25 διδακτικές ώρες πρακτικής εκπαίδευσης  αυτοκινήτου
  • 14 διδακτικές ώρες πρακτικής εκπαίδευσης μηχανής

Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
  2. Αίτηση εκτύπωσης
  3. Πέντε φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  4. Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή βεβαίωση εγγραφής ευρωπαίου πολίτη
  5. Δύο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο
  6. Παράβολο 60,00€ για τηv αρχική χορήγηση κατηγορίας
  7. Παράβολο 15,00€ για κάθε συμμετοχή του υποψηφίου σε θεωρητική και πρακτική εξέταση
  8. Παράβολο 18,00€ για την αρχική χορήγηση άδεια οδήγησης
  9. Παράβολο 30,00€ για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης
  10. Παράβολο 27,02€ για την επέκταση σε κατηγορία Α ή Β της άδειας οδήγησης

Δίπλωμα κατηγορίας Β96 και ΒΕ

B96 - Συνδυασμός αυτοκινήτου κατηγορίας Β με ρυμουλκούμενο μάζας που υπερβαίνει τα 750 kg υπό την προϋπόθεση ότι η μάζα του συνδυασμού αυτού κυμαίνεται από τα 3500 kg έως τα 4250 kg. Χωρίς εξετάσεις. Η άδεια αυτή χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 4 της Υ.Α. A3/οικ 50984/7947/2013 και φέρει τον κοινοτικό
κωδικό αριθμό 96 (B96).

 

Προϋποθέσεις:

 

 1. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει κατέχει άδεια οδήγησης Β κατηγορίας
 2. Tο ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος και ισχύει για 15 έτη.
 3. Υποχρεωτικά Μαθήματα: 7 (6 πρακτικά και 1 θεωρητικό)

BE - Η επέκταση από την κατηγορία Β στην κατηγορία ΒΕ μας επιτρέπει να οδηγούμε όχημα της Κατηγορίας Β και Ρυμουλκούμενο ή Ημιρυμουλκούμενο μάζας έως τα 3500 kg. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να κατέχει άδεια οδήγησης Β κατηγορίας, το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος και ισχύει για 15 έτη. Απόκτηση με μαθήματα στην σχολή οδηγών και πρακτικές εξετάσεις. Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα: 7 πρακτικά