Αποτελείται από τα θεωρητικά και τα πρακτικά μαθήματα για αυτόματο ή χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων.