Δίπλωμα Κατηγορίας CE (Νταλίκας)

Ο υποψήφιος για την απόκτηση της άδειας οδήγησης ΓE πρέπει να είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης κατηγορίας Γ' αντίστοιχα.

Υποχρεωτικά μαθήματα

 

  • 8 διδακτικές ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης