Δίπλωμα Λεωφορείου

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του και να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης κατηγορίας Β' (αυτοκινήτου).

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • 15 διδακτικές ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης
  • 15 διδακτικές ώρες πρακτικής εκπαίδευσης